Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани
Популярно

Вижте всички свободни работни места в Монтана

Търсите работа, вижте всички свободни позиции в област Монтана, обявени от Агенция по заетостта:
Лекари – 1 Монтана
Лекари – 2 Монтана
Приложни специалисти в медицината и фармацията – 3 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 14 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 3 Монтана
Други неквалифицирани работници 1200 лева – 1 Монтана
Занаятчии – 1 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети – 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни – 2 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2000 лева – 2 Монтана
Готвачи 1400 лева – 2 Монтана
Готвачи 2500 лева – 2 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях – 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 1500 лева – 2 Монтана
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2000 лева – 1 Монтана
Готвачи – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 10 Чипровци
Помощници при приготвянето на храни 1040 лева – 1 Бойчиновци
Занаятчии – 1 Чипровци
Ръководители на други услуги – 1 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях – 3 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 2 Монтана
Друг персонал, зает с търговия – 1 Монтана
Сервитьори и бармани – 3 Вършец
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях – 4 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 3 Лом
Продавачи в магазини – 1 Лом
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях – 1 Лом
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения – 1 Лом
Сервитьори и бармани – 2 Монтана
Продавачи в магазини – 3 Лом
Административни приложни специалисти – 1 Монтана
Готвачи – 2 Вършец
Готвачи – 5 Берковица
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост – 2 Лом
Персонал, водещ стокови и транспортни документи – 2 Монтана
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях – 1 Берковица
Готвачи 1300 лева – 2 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 2 Чипровци
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти – 10 Монтана
Продавачи в магазини – 2 Монтана
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия – 2 Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството – 2 Монтана
Продавачи в магазини – 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството – 3 Георги Дамяново
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях – 1 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 1300 лева – 3 Якимово
Продавачи в магазини – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси – 2 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях – 2 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 10 Берковица
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 2 Монтана
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството – 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 5 Монтана
Други неквалифицирани работници – 15 Берковица
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 6 Монтана
Готвачи – 2 Монтана
Приложни специалисти във физическите и техническите науки – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи – 1 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1300 лева – 1 Монтана
Сервитьори и бармани – 1 Вършец
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси – 3 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 3 Лом
Продавачи в магазини – 1 Чипровци
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 5 Монтана
Занаятчии – 2 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1400 лева – 1 Берковица
Сервитьори и бармани – 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 18 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 10 Чипровци
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство – 3 Лом
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения – 1 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 2 Монтана
Продавачи в магазини 900 лева – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 5 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 6 Берковица
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях – 1 Берковица
Помощници при приготвянето на храни 1400 лева – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството – 3 Георги Дамяново
Строители на сгради и сродни на тях – 1 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика – 5 Монтана
Продавачи в магазини – 1 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1300 лева – 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 10 Чипровци
Готвачи – 1 Монтана
Продавачи в магазини – 1 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 5 Монтана
Продавачи на пазари и амбулантни търговци 1040 лева – 1 Бойчиновци
Помощници при приготвянето на храни – 2 Монтана
Сервитьори и бармани – 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 9 Берковица
Работници в преработващата промишленост – 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора – 1 Вършец
Персонал, информиращ клиенти – 1 Монтана
Готвачи – 2 Монтана
Готвачи – 2 Монтана
Общи административни служители – 1 Вършец
Работници в добивната промишленост и строителството – 2 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители – 1 Берковица
Помощници при приготвянето на храни – 2 Берковица
Техници по контрол на производствени процеси – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Вършец
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения – 1 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители – 2 Лом
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Лом
Посредници в търговията и продажбите – 3 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 1 Лом
Готвачи – 1 Монтана
Продавачи в магазини – 2 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети – 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни – 2 Монтана
Друг персонал, зает с търговия – 2 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 1 Монтана
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 780 лева – 1 Бойчиновци
Сервитьори и бармани – 2 Монтана
Помощници при приготвянето на храни – 1 Монтана
Продавачи в магазини – 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях – 1 Монтана
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях – 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост – 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 1 Монтана
Финансови специалисти – 1 Монтана
Други неквалифицирани работници – 1 Монтана
Занаятчии – 1 Монтана
Друг обслужващ персонал – 1 Монтана
Общи административни служители – 1 Берковица
Сервитьори и бармани – 2 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях – 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора – 4 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора – 4 Берковица
Учители в начален етап на основното образование /I-IV клас/ и в предучилищно възпитание и подготовка 1709 лева – 2 Бойчиновци
Други преподаватели – 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Лом
Други преподаватели – 1 Берковица
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Берковица
Други преподаватели – 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика – 1 Лом
Финансови специалисти – 1 Монтана
Учители по общообразователна подготовка в средното образование /V-XII клас/ – 1 Якимово
Административни специалисти – 1 Лом
Други преподаватели – 1 Вълчедръм
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Берковица
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Берковица
Специалисти по технически науки /без инженери по електротехнологии/ – 1 Лом
Други преподаватели – 1 Вълчедръм
Учители по общообразователна подготовка в средното образование /V-XII клас/ – 1 Берковица
Други медицински и здравни специалисти – 1 Монтана
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти – 1 Берковица
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО – 1 Лом
Парамедицински специалисти – 1 Монтана
Лекари – 2 Монтана
Медицински сестри и акушерки – 1 Якимово
Други преподаватели – 1 Вълчедръм
Лекари – 2 Монтана
Други медицински и здравни специалисти – 1 Монтана
Други преподаватели – 1 Вълчедръм

Източник: bulnews.bg

Подобни публикации

Back to top button